ŠTUDENTSKA PRAKSA V SKLADU SILVA

datum: 04.04.2022

kategorija: Za študente

Za študente študijskih programov Socialna pedagogika in Inkluzivna pedagogika.

Smo društvo za kakovostno življenje oseb s posebnimi potrebami "Sklad Silva."

V letošnjem letu omogočamo študentom socialne pedagogike, inkluzivne pedagogike, psihologije, biopsihologije ter drugih sorodnih smeri mentorstvo in izvajanje študentske prakse v našem društvu.V kolikor meniš, da imaš razvit občutek za ljudi in veselje do druženja z osebami s posebnimi potrebami.

 

TE ZANIMA :

-priprava individualnega načrta,

 -spremljanje napredkov uporabnikov,

-izvedba delavnic, izobraževanj,

-vpogled v vsakodnevno življenje oseb s posebnimi potrebami,

-spoznavanje obalnih organizacij v katere so naši uporabniki vključeni.

 

SI ŽELIŠ:

- Spoznati delovanje in cilje društva Sklad Silva,

-pripraviti strokovne članke za interno glasilo,

- izboljšati možnosti za zaposlitev,

- opraviti ure za študentsko prakso,

-Za vse omenjeno dobiti tudi denarno nagrado,

 

PRIJAVI SE NA PRAKSO V SKLADU SILVA :

- Pošlji nam mail z kratko predstavitvijo, kjer opišeš zakaj si prav ti ustrezen  kandidat/ka za opravljanje prakse pri nas.

-Ali nas kontaktiraj po telefonu, da se dogovorimo za srečanje.

 

Kontaktni podatki:

e- pošta:

Facebook stran: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077520668535

Spletna stran: https://www.skladsilva.si/

Tel. št. : 041 748 515

 

Strokovna delavka:

Pela Krašna, mag. Psihosoc. Pom.