Osebne bibliografije

Navodila avtorjem

Knjižnica vodi osebno bibliografijo  zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Bibliografijo vodimo po veljavni zakonodaji in pravilih, ki veljajo za slovenske knjižnice. Za vnos gradiv uporabljamo veljavne šifrante iz sistema COBISS, kot jih je pripravilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije


Vlogo za vnos v osebno bibliografijo oddate v programu UNIS (Vloge in dokumenti, zavihek Bibliografski zapisi).

Osnova za vnos zapisov v osebno bibliografijo so primarni dokumenti (izvirni dokument - revija, monografija, zbornik, potrdilo o izvedenem avtorskem delu, ...). Tiskan dokument dostavite v Knjižnico UP FM IN UP PEF, dokument v elektronski obliki pa priložite k vlogi v UNIS.