Priznanja in nagrade

Pregled vseh prejemnikov priznanj in nagrad UP PEF za leto 2020


Častni profesor UP PEF: izr. prof. dr. Stanko Pelc.
Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju UP PEF: doc. dr. Mojca Žefran.
Svečana listina strokovnemu delavcu UP PEF: Lučka Gregorič Bolje.
Zlata plaketa UP PEF: Vrtec Koper, Vrtec Semedela.
Študentska nagrada UP PEF za nadpovprečne rezultate na obštudijskem področju: Matija Jenko.

Posebna zahvala za dolgoletno delo na UP PEF: doc. dr. Božidar Opara.

Posebna zahvala za mednarodno odlikovanje: Dekliški pevski zbor UP PEF in Andreja Štucin Cergol (Nina Arnež, Veronika Bregar, Maruša Boncelj, Tjaša Čopar, Sofia Gergolet, Alexa Gherbassi, Petra Giovani, Marta Gombač, Nina Hrovat, Eva Jedrlinič Peloz, Špela Kos, Erika Labiani, Arianna Lo Pinto, Špela Luštek, Anita Maver, Karin Nikolovski, Sara Peternelj, Tjaša Pikel, Maruša Pipan, Doris Pirih, Klara Pregelj, Kristina Pregelj, Julija Rejc, Julija Rudež, Dominika Sedej, Lucija Selan, Katja Sidar, Iza Zgaga, Ana Žnidaršič).

Posebna zahvala za prostovoljstvo v času epidemije novega koronavirusa: Prostovoljci UP PEF (Matic Ahčin, Maša Arčon, Lejla Bešić, Nina Brecelj, Nika Ferbežar, Janja Florjančič, Eva Gabrijelčič, Patrik Kogoj, Klavdija Jerovšek, Klavdija Judež, Doroteja Knehtl, Andrejka Kocjan, Saša Kocjančič, Špela Kos, Ajla Makić, Kaja Markočič, Neli Mavrič, Metka Mihalič, Sara Mravlja Stegenšek, Ana Pavlič, Nana Posega, Lara Pucer, Lucija Rabuzin, Andreja Slavic, Matic Srdarev, Ivona Šučur, Eva Trošt, Kristina Vizintin).

Posebna zahvala za promocijo študentskega raziskovalnega dela v okviru projekta »Reagiraj! Nisi sama, nisi sam«: Ekipa Reagiraj! (Sara Al-Daghistani, Špela Benčina, Marko Gavriloski, asist., Sara Jelenič, Đjorđe Klisura, Andreja Krapež, Nina Kržič, Laura Lovšin, Lucija Selinšek, dr. Mateja Marovič, Edina Mujkanović, Ana Varadin).

Študentske nagrade UP PEF za zaključno delo: Klara Pregelj, Kristina Mesner Podbevšek, Sanja Vodopivec, Eva Križnik, Nika Drev.

Arhiv priznanj in nagrad UP PEF po letih

 

Študenti in zaposleni na UP PEF so tudi prejemniki nagrad Univerze na Primorskem, ki so objavljene na spletni strani Univerze na Primorskem.

 


Na podlagi 2. člena Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete, ki ga je sprejel Senat UP PEF na 16. dopisni seji 28. oktobra 2004 ter spremenil in dopolnil na 24. redni seji 4. februarja 2005, 33. dopisni seji 4. novembra 2005, 59. redni seji 16. maja 2007, 11. redni seji 3. oktobra 2008, 22. redni seji 6. novembra 2009, na 38. redni seji 1. aprila 2011, na 9. dopisni seji 3. novembra 2015 in na 9. redni seji 9. oktobra 2020, fakulteta podeljuje:

  • Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;
  • »Svečana listina strokovnemu delavcu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«.