Baze podatkov

Oddaljen dostop do člankov in drugih virov podatkov: www.upr.si/si/univerza/clanice/univerzitetna-knjiznica/elektronski-viri/

Do elektronskih virov UP lahko dostopate prek spletne strani Univerze na Primorskem.

Prijavite se prek Arnes AAI/Shibboleth avtentikacije s svojo študentsko identiteto. Uporabniško ime in geslo sta enaka uporabniškemu imenu in geslu študenta.

 


Tuje baze podatkov in elektronske revije (dostopne z računalnikov fakultete ter preko oddaljenega dostopa (od doma) preko povezave https://remote.upr.si
(po abecednem vrstnem redu)

 

 • AAAS/SCIENCE spletna verzija omogoča dostop do člankov v polnem besedilu iz osrednje svetovne znanstvene revije (polni tekst dostopen preko računalnikov Univerze na Primorskem).

 • EBSCO je eden največjih svetovnih založnikov elektronskih in tiskanih revij. V projektu EIFL Direct sta se združila Open Society Institute in Založba EBSCO ter tako omogočila on line dostop do številnih člankov. Trenutno baza nudi dostop do polnih besedil člankov preko 3.000 revij in časopisov s področja družbenih in humanističnih ved.

 • Elektronski servis SAGE Premier baza vključuje: dostop do 390 časopisov založbe SAGE od leta 1999 dalje, ki prinašajo čez 94.000 celotnih besedil člankov s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine.

 • EMERALD služi za iskanje znanstvene in strokovne literature ter branje člankov s področij  managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov preko 190 časopisov od leta 1994 dalje.

 • JSTOR ponuja dostop do polnih besedil več kot 1000 naslovov znanstvenih časopisov v 14 tematskih zbirkah, ki prinašajo članke s področja antropologije, arheologije, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in književnosti, matematike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti in umetnostne zgodovine, zgodovine… 

 • SCIENCE DIRECT služi za iskanje znanstvene in strokovne literature z vseh področij (poudarek na naravoslovju in tehniki) ter branje člankov v polnem besedilu iz revij, do katerih imamo v okviru konzorcija dostop. Obsega bibliografske podatke z abstrakti člankov preko 1800 časopisov, večinoma od leta 1995 dalje, nenehno pa zbirko dopolnjujejo z vsebino starejših letnikov revij od začetka izhajanja dalje. Možno je tudi iskanje po citirani literaturi.

 • Springer baza obsega znatno število družboslovnih naslovov, v polnem besedilu, lahko dostopamo do člankov iz nekaj manj kot 1200 revij.baza obsega znatno število družboslovnih naslovov, v polnem besedilu, lahko dostopamo do člankov iz nekaj manj kot 1200 revij.

 • ProQuest je baza podjetja Bell & Howell Information and Learning, ki zajema okrog 1.300 revij s področja managementa in poslovnih ved. Dostopna so polna besedila člankov.

 • ProQuest Dissertations and Theses je bibliografska baza, ki zajema preko 1.500.000 doktorskih disertacij in magistrskih nalog iz okrog 1.000 severnoameriških podiplomskih šol in evropskih univerz. Javnosti so na voljo abstrakti in citati posamezne naloge. Ponujena pa je tudi možnost elektronskega nakupa posameznega dela. 

 • Taylor & Francis Social Science & Humanities Library omogoča dostop do skoraj 1500 revij. 30 tematskih zbirk zajema celotna besedila s področij družboslovja in humanistike, kot so: antropologija, arheologija in dediščina, umetnost, management in ekonomija, pravo, izobraževanje, geografija in okolje, informacijska znanost, mediji in kultura, duševno zdravje in socialna oskrba, politika in mednarodni odnosi, psihologija, sociologija, šport, turizem, varnostne študije, … Baza ponuja tudi bogat arhiv objavljenih revij.

 • WILEY - BLACKWELL omogoča dostop do elektronskih publikacij založbe Wiley in Blackwell. Dostopna so besedila publikacij, ki so v naboru označena z zeleno barvo in simbolom ključavnice.

 • Wiley InterScience baza dopušča dostop do celotnih tekstov člankov le pri določenih revijah, pri ostalih je možno le pregledovanje povzetkov.

 •  APA (American Psychological Association) je vodilna znanstvena strokovna organizacija na področju psihologije v ZDA. Podatkovne baze obsegajo 200.000 člankov iz več kot 110 revij, 4 milijone bibliografskih zapisov, 72 milijonov citiranih referenc, 60.000 knjižnih poglavij in 4.000 recenziranih knjig