Senat

Člani Senata UP PEF so:  

 • prof. dr. Mara Cotič – predsednica,
 • prof. dr. Bogdana Borota – namestnica predsednice,
 • izr. prof. dr. Silva Bratož – članica,
 • prof. dr. Majda Cencič – članica,
 • izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić – članica,
 • prof. dr. Mitja Krajnčan – član,
 • izr. prof. dr. Sonja Rutar – članica,
 • Maja Humski – predstavnik študentov,
 • Matic Ahčin – predstavnik študentov.

Komisije in druga delovna telesa

Člani Komisije za izvolitve v nazive Senata UP PEF so: 

 • prof. dr. Bogdana Borota - predsednica,
 • izr. prof. dr. Dejan Hozjan,
 • prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec,
 • izr. prof. dr. Sonja Starc in
 • prof. dr. Amalija Žakelj.


Predstavnica Študentskega sveta UP PEF, ki sodeluje pri delu komisije, je Lana Sertič.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Lara Krmac, pomočnica tajnika fakultete.

Člani Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF: 

 • prof. dr. Amalija Žakelj – predsednica,
 • doc. dr. Marina Volk,
 • izr. prof. dr. Petra Dolenc,
 • dr. Blaž Simčič,
 • doc. dr. Barbara Zorman,
 • izr. prof. dr. Darjo Zuljan in
 • Katja Krč - predstavnica študentov.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi mag. Alenka Andrejašič, samostojna strokovna delavka v službi za izobraževanje.

Člani Komisije za študentske zadeve UP PEF:

 • izr. prof. dr. Silva Bratož - predsednica,
 • izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad,
 • izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić,
 • doc. dr. Barbara Kopačin,
 • doc. dr. Maja Mezgec,
 • izr. prof. dr. Sonja Rutar in
 • Maja Humski - predstavnica študentov.
   

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Eva Červar Bizjak, vodja referata za študente.

Člani Komisije za znanstveno-raziskovalno delo Senata UP PEF: 

 • izr. prof. dr. Tina Štemberger – predsednica,
 • prof. dr. Bogdana Borota,
 • prof. dr. Majda Cencič,
 • izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik in
 • izr. prof. dr. Nives Kovač.


Predstavnica Študentskega sveta UP PEF, ki sodeluje pri delu komisije, je Krista Sedej.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Tina Kadunec, tajnik fakultete

Člani Komisije za kakovost Senata UP PEF:

 

 • izr. prof. dr. Sonja Rutar - predsednica,
 • doc. dr. Eda Birsa,
 • dr. Blaž Simčič,
 • dr. Nina Krmac, viš. pred.,
 • Andreja Perčič in
 • Nika Ravnohrib - predstavnica študentov.


Administrativno pomoč pri delu komisije nudi mag. Alenka Andrejašič, samostojna strokovna delavka v službi za izobraževanje.

Člani Disciplinske komisije UP PEF so:

 • izr. prof. dr. Tadeja Volmut  – predsednica,
 • izr. prof. dr. Suzana Todorović – namestnica predsednice,
 • doc. dr.  Sanela Hudovernik – članica,
 • izr. prof. dr. Darjo Zuljan – namestnik članice
 • Gašper Perc – član student
 • Gaber Krč – namestnik člana študenta


Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Nuša Vatovec, samostojna strokovna delavka v službi za pravne in kadrovsske zadeve.

 

 

 

Članice Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja Senata UP PEF so: 

 • doc. dr. Marina Volk - predsednica,
 • izr. prof. dr. Silva Bratož in
 • prof. dr. Amalija Žakelj.
icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Dobrodelna akcija: Alzheimerjev zemljevid srčnosti

Novo leto, nove dobrodelne akcije. In prva letošnja dobrodelna akcija, čudovita dobrodelna akcija Alenke Veber Alzheimerjev zemljevid srčnosti, ki je zasnovana po zgledu podobnih dobrodelnih akcij iz tujine, in katero sem razširila na vso Slovenijo, je že tu. Gre za akcijo pisanja razglednic srčnosti, ki lahko s svojimi motivi obudijo spomine in prebudijo zgodbo osebam z demenco.

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more