Senat

Člani Senata UP PEF so:  

 • prof. dr. Mara Cotič – predsednica,
 • prof. dr. Bogdana Borota – namestnica predsednice,
 • izr. prof. dr. Silva Bratož – članica,
 • prof. dr. Majda Cencič – članica,
 • izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić – članica,
 • prof. dr. Mitja Krajnčan – član,
 • izr. prof. dr. Sonja Rutar – članica,
 • Jurij Kočevar – predstavnik študentov,
 • Matija Jenko – predstavnik študentov.

Komisije in druga delovna telesa

Člani Komisije za izvolitve v nazive Senata UP PEF so: 

 • prof. dr. Bogdana Borota - predsednica,
 • izr. prof. dr. Dejan Hozjan,
 • prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec,
 • izr. prof. dr. Sonja Starc in
 • prof. dr. Amalija Žakelj.


Predstavnica Študentskega sveta UP PEF, ki sodeluje pri delu komisije, je Lana Sertič.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Lara Krmac, pomočnica tajnika fakultete.

Člani Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF: 

 • prof. dr. Amalija Žakelj – predsednica,
 • doc. dr. Marina Volk,
 • izr. prof. dr. Petra Dolenc,
 • dr. Blaž Simčič,
 • doc. dr. Barbara Zorman,
 • izr. prof. dr. Darjo Zuljan in
 • Katja Krč - predstavnica študentov.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi mag. Alenka Andrejašič, samostojna strokovna delavka v službi za izobraževanje.

Člani Komisije za študentske zadeve UP PEF:

 • izr. prof. dr. Silva Bratož - predsednica,
 • izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad,
 • izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić,
 • doc. dr. Barbara Kopačin,
 • doc. dr. Maja Mezgec,
 • izr. prof. dr. Sonja Rutar in
 • Maja Humski - predstavnica študentov.
   

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Eva Červar Bizjak, vodja referata za študente.

Člani Komisije za znanstveno-raziskovalno delo Senata UP PEF: 

 • izr. prof. dr. Tina Štemberger – predsednica,
 • prof. dr. Bogdana Borota,
 • prof. dr. Majda Cencič,
 • izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik in
 • izr. prof. dr. Nives Kovač.


Predstavnica Študentskega sveta UP PEF, ki sodeluje pri delu komisije, je Krista Sedej.

Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Tina Kadunec, pomočnica dekanje in samostojna strokovna delavka v službi za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje.

Člani Komisije za kakovost Senata UP PEF:

 

 • izr. prof. dr. Sonja Rutar - predsednica,
 • doc. dr. Eda Birsa,
 • dr. Blaž Simčič,
 • dr. Nina Krmac, viš. pred.,
 • Andreja Perčič in
 • Nika Ravnohrib - predstavnica študentov.


Administrativno pomoč pri delu komisije nudi mag. Alenka Andrejašič, samostojna strokovna delavka v službi za izobraževanje.

Člani Disciplinske komisije UP PEF so:

 • izr. prof. dr. Tadeja Volmut  – predsednica,
 • izr. prof. dr. Suzana Todorović – namestnica predsednice,
 • doc. dr.  Sanela Hudovernik – članica,
 • izr. prof. dr. Darjo Zuljan – namestnik članice
 • Gašper Perc – član student
 • Gaber Krč – namestnik člana študenta


Administrativno pomoč pri delu komisije nudi Nuša Vatovec, samostojna strokovna delavka v službi za pravne in kadrovsske zadeve.

 

 

 

Članice Komisije za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja Senata UP PEF so: 

 • doc. dr. Marina Volk - predsednica,
 • izr. prof. dr. Silva Bratož in
 • prof. dr. Amalija Žakelj.