Skrb za kakovost

Poročila o rezultatih študentskih anket UP PEF

Rezultati študentske ankete o zadovoljstvu s pedagoškim delom visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP PEF.

 


Samoevalvacijska poročila UP PEF

 


Samoevalvacijska poročila UP

Samoevalvacija Pedagoške fakultete je vključena v samoevalvacijska poročila Univerze na Primorskem.

 


Analize zaposlenosti in zaposljivost UP PEF