Akademski zbor

Predsednik Akademskega zbora UP PEF je izr. prof. dr.  Stanko Pelc.

Namestnik predsednika pa izr. prof. dr. Darjo Zuljan.

Akademski zbor UP PEF sestavljajo vsi, ki so na univerzi zaposleni kot visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci ne glede na naziv, ter delo po pogodbi o zaposlitvi opravljajo na fakulteti ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci fakultete.

V študijskem letu 2021/2022 Akademski zbor UP PEF sestavlja:

  • 95 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in
  • 24 študentov,

kar skupno pomeni 119 članov.

Pri delu akademskega zbora sodeluje tudi 12 drugih delavcev (delavcev strokovnih služb).