Oddelki

Oddelki UP PEF in njihovi predstojniki

 • Oddelek za edukacijske vede – predstojnica izr. prof. dr. Maja Mezgec
 • Oddelek za predšolsko vzgojo - predstojnica doc. dr. Karmen Drljič
 • Oddelek za razredni pouk - predstojnica izr. prof. dr. Nives Kovač
 • Oddelek za socialno pedagogiko - predstojnik doc. dr. Ana Bogdan Zupančič

   

 

Koordinatorji študijskih programov po oddelkih

Oddelek za edukacijske vede:

 • izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič - koordinatorica univerzitetenega študijskega programa 1. stopnje Pedagogika,
 • izr. prof. dr. Vanja Riccarda Kiswarday - koordinatorica magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika – redni študij,
 • izr. prof. dr. Janez Drobnič - koordinator magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika – izredni študij,
 • izr. prof. dr. Dejan Hozjan - koordinator magistrskega študijskega programa 2. stopnje Andragogika.

Oddelek za predšolsko vzgojo:

 • dr. Nastja Cotič, viš. pred. - koordinatorica  visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij,
 • doc. dr. Nina Krmac, viš. pred. - koordinatorica magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje,
 • izr. prof. dr. Suzana Todorović - koordinatorica smeri visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja - Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom.

Oddelek za razredni pouk:

 • izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić -  koordinatorica univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk,
 • mag. Vid Lenard, pred. - koordinator univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje,
 • izr. prof. dr. Suzana Todorović - koordinatorica smeri univerzitetnega  študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk – Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom. 

Oddelek za socialno pedagogiko:

 • dr. doc. Mateja Marovič -  koordinatorica univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Socialna pedagogika in magistrskega študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika.

Razvrstitev študijskih programov po oddelkih UP PEF (od študijskega leta 2020/2021 dalje)

Oddelek za edukacijske vede:

 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Pedagogika,
 • magistrski študijski program 2. stopnje Andragogika (prej Izobraževanje odraslih in razvoj kariere),
 • magistrski študijski program 2, stopnje Inkluzivna pedagogika in
 • doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede.

Oddelek za predšolsko vzgojo:

 • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja (smer Predšolska vzgoja in smer Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom),
 • magistrski študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje in
 • doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje.

Oddelek za razredni pouk:

 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk (smer Razredni pouk in smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom),
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje in
 • magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk (smer Razredni pouk, smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino, smer Poučevanje na razredni stopnji z italijanščino).

Oddelek za socialno pedagogiko:

 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Socialna pedagogika in
 • magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika.


 

icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

11. jan. | Novice

Vabilo na delavnico »Izzivi družboslovnega raziskovanja«

Vse ni na Likertovi lestvici – Kako postaviti pravo vprašanje? Kako objaviti v ekonomskih in poslovnih revijah?

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more