Poslanstvo in vizija

Vizija Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo uspešno razvijala pedagoško, raziskovalno in umetniško delo, ki bo temeljilo na vseživljenjskem učenju ter upoštevalo tehnološke in družbene spremembe. Usposabljala bo kvaliteten kader in z inovativnim raziskovalnim delom razvijala področje vzgoje in izobraževanja ter umetniškega udejstvovanja. Spodbujala bo ozaveščenost javnosti o izzivih in vlogi izobraževanja v današnjem nenehno spreminjajočem se okolju ter o pomenu vseživljenjskega učenja. Pri uresničevanju svoje vizije bo stremela k oblikovanju fakultetne skupnosti, ki bo temeljila na sodelovanju študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih delavcev.

 Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete 

Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je izvajanje kakovostne vzgoje in izobraževanja ter nadaljnjega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja pedagoških delavcev in umetnikov. Fakulteta pomembno prispeva k razvoju pedagoškega področja in znanstveno-raziskovalnih ter umetniških disciplin v nacionalnem in mednarodnem okolju ter združuje teorije, prakse in razvojne politike področij, na katerih deluje, obenem pa skrbi za nadaljnje izobraževanje in sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, visokošolskimi in drugimi zavodi ter kulturno-umetniškimi ustanovami.  

Vrednote Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete

Vrednote Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, svoboda in avtonomija, odgovornost, odprtost, odličnost in kakovost ter spoštovanje različnosti, izhajajo iz ustavno zagotovljene avtonomije in Deklaracije o človekovih pravicah, ki opredeljuje tako odnos fakultete do lokalnega in nacionalnega ter mednarodnega okolja nasploh kot njeno notranjo organiziranost in svobodno znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in umetniško delovanje njene celotne akademske skupnosti: študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev ter strokovnih delavcev. Te vrednote so v sozvočju z univerzalno veljavnimi premisami, ki opredeljujejo delovanje visokošolskih institucij v svetu nasploh, upoštevajo pa tudi vse posebnosti slovenskega nacionalnega prostora.

  • Svoboda in avtonomija: Fakulteta je okolje, v katerem se neodvisno od kapitala, politike, države in religije udejanjajo najvišji dosežki človekove ustvarjalnosti, raziskovanje, izražanje misli in spoznanj. Fakulteta je svojevrsten primer akademskega okolja, ki mora stremeti k udejanjanju ne le akademske, ampak tudi druge svobode, temeljnih pravic in svoboščin – svobode mišljenja, človeškega dostojanstva, ustvarjanja in dela.
  • Odgovornost: Fakulteta je zavezana polni odgovornosti v celotnem spektru svojega delovanja: odgovornost do etičnega raziskovanja, kakovostnega izobraževanja in svobodnega umetniškega izražanja. 
  • Odprtost: Fakulteta je v vsej svoji delujoči razsežnosti polno odprta v nacionalni in mednarodni akademski ter širši družbeni prostor na področju znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega in umetniškega dela.  
  • Odličnost in kakovost: Fakulteta stremi k odličnosti in kakovosti, v sodelovanju z vsemi člani akademske skupnosti, na podlagi etičnih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških presoj. 
  • Spoštovanje različnosti: Fakulteta spodbuja različnost tako znotraj kot zunaj akademskega okolja, ki dejavnosti fakultete odpira in plemeniti. 


Poslanstvo, Vizija in Vrednote UP PEF so bile sprejete na 12. redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 12. januarja 2021.
 

icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Dobrodelna akcija: Alzheimerjev zemljevid srčnosti

Novo leto, nove dobrodelne akcije. In prva letošnja dobrodelna akcija, čudovita dobrodelna akcija Alenke Veber Alzheimerjev zemljevid srčnosti, ki je zasnovana po zgledu podobnih dobrodelnih akcij iz tujine, in katero sem razširila na vso Slovenijo, je že tu. Gre za akcijo pisanja razglednic srčnosti, ki lahko s svojimi motivi obudijo spomine in prebudijo zgodbo osebam z demenco.

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more