Vodstvo

Dekanja fakultete

 • prof. dr. Mara Cotič

Prodekanje in prodekani

 • Prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Silva Bratož
 • Prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik
 • Prodekan za sodelovanje z okoljem in prenos znanja prof. dr. Mitja Krajnčan
 • Prodekanja za kakovost in razvoj izr. prof. dr. Sonja Rutar
 • Prodekanja za znanstveno raziskovanje in doktorski študij izr. prof. dr. Tina Štemberger
 • Prodekanja za študijske zadeve (izredni študij) doc. dr. Marina Volk
 • Prodekanja za študijske zadeve (redni študij) prof. dr. Amalija Žakelj

Pomočnici dekanje in tajnik fakultete

 • Pomočnica dekanje Tina Kadunec, univ. dipl. ekon.
 • Pomočnica dekanje Martina Kovačič Kuzmić, mag. prav.
 • Tajnik fakultete Tanja Marsič, univ. dipl. prav.