Vodstvo

Dekanja fakultete

  • prof. dr. Mara Cotič

Prodekanje in prodekani

  • Prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Silva Bratož
  • Prodekan za mednarodno sodelovanje in umetnost izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik
  • Prodekan za sodelovanje z okoljem in prenos znanja prof. dr. Mitja Krajnčan
  • Prodekanja za kakovost in razvoj izr. prof. dr. Sonja Rutar
  • Prodekanja za znanstveno raziskovanje in doktorski študij izr. prof. dr. Tina Štemberger
  • Prodekanja za študijske zadeve (izredni študij) doc. dr. Marina Volk
  • Prodekanja za študijske zadeve (redni študij) prof. dr. Amalija Žakelj

Pomočnica dekanje in tajnik fakultete

  • Pomočnica dekanje Martina Kovačič Kuzmić, mag. prav.
  • Tajnik fakultete mag. Alenka Andrejašič, prof. zgod. in soc. 
icon open book

Novice

11. jan. | Novice

Nagradni natečaj: Prisluhni in pomagaj

Sama zelo rada pišem. Nazadnje sem napisala dve pesmi, katerih namen je spodbujanje otrok k zbiranju zamaškov in starega papirja. Ker vem, da je tudi med vami veliko takih, ki radi pišete, ki dobro pišete, vas želim spodbuditi k sodelovanju v dveh nagradnih natečajih na temo Prisluhni in pomagaj, katerih namen je ne le povezati vse generacije s to, tako človeško temo neprecenljive vrednosti, temveč tudi ob koncu leta ustvariti knjigo, katere soavtorji lahko postanete prav vi, s svojim edinstvenim prispevkom o pomoči drugim, solidarnosti, ljubezni do sočloveka.

11. jan. | Novice

XXI. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil XXI. Nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev po svetu. Skozi leta je prispelo že več kot 370 različnih zaključnih nalog, v katerih so mladi diplomanti, magistranti in doktoranti raziskovali stvarnost naših rojakov, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah. Predstavljali so bogato bero njihovih aktivnosti, razčlenjevali organiziranost, mnogokrat pa tudi odpirali pomembna vprašanja in opozarjali na izzive, s katerimi se soočajo Slovenci zunaj meja domovine.

11. jan. | Novice

Vabilo na delavnico »Izzivi družboslovnega raziskovanja«

Vse ni na Likertovi lestvici – Kako postaviti pravo vprašanje? Kako objaviti v ekonomskih in poslovnih revijah?

icon arrow more

Dogodki

17. feb. - 18. feb. | Dogodek Koper - Pedagoška fakulteta, Univerza na Primoprskem

Informativni dnevi 2023

icon arrow more