Revija za elementarno izobraževanje

Soizdajateljici revije sta Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. Revija je bila januarja 2019 sprejeta v bazo SCOPUS.

Več informacij o reviji najdete na povezavi Revija za elementarno izobraževanje.
Navodila avtorjem so dostopna na povezavi Navodila avtorjem.