nagovor dekanje

Slika_M._Cotic.jpg

Korenine Pedagoške fakultete segajo daleč nazaj v zgodovino. Na prostoru Primorske regije je tradicija vzgoje učiteljev in skrbi za njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje prisotna že več kot 130 let.

Leta 1974 je bil v Kopru ustanovljen dislocirani oddelek Pedagoške akademije iz Ljubljane. Od števila 16, kolikor je bilo vpisanih študentov leta 1974, se je število le-teh do ustanovitve Pedagoške fakultete Koper leta 2003 povzpelo do števila 390. Akademsko leto 2013/14 je fakulteta začela s 1652 študenti. Lahko rečemo, da naša fakulteta v okviru Univerze na Primorskem doživlja pravi razcvet. Mlada univerza je namreč postavila izzive tretjega tisočletja ob bok evropski akademski tradiciji. Z vključitvijo v nacionalno univerzitetno mrežo je vstopila v skupni evropski visokošolski in raziskovalni prostor.

Na Pedagoški fakulteti gradimo študij na izsledkih najnovejših znanstvenih spoznanj na področju izobraževanja ter na primerih dobre prakse in številnih izkušnjah. Izobraževanje postaja vseživljenjski proces, ki mu kot vodilo dajemo zlasti zaposljivost in mobilnost v evropskem visokošolskem prostoru. Študent mora razviti vse potrebne kompetence za bodoči poklic: strokovne, psihološko-pedagoške, didaktične, socialne…, da bo pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela sposoben enakovredno upoštevati otrokovo čustveno in spoznavno dojemljivost.

Čeprav je izobraževanje učiteljev reguliran proces, ki mora biti v svojem temeljnem konceptu priprave in vseživljenjskega profesionalnega razvoja učitelja poenoten za vso Slovenijo, smo s primerno mero izbirnosti postali prepoznavni v slovenskem prostoru. Vse študijske programe prve stopnje, smo nadgradili z magistrskim in doktorskim študijem.

Poklic vzgojitelja ali učitelja je eden najlepših a tudi najzahtevnejših poklicev. Kaj je vrednejšega kot učiti mlade, da v sebi odkrijejo moči in potenciale ter jim omogočiti priti do znanja, s katerim bodo uresničili sami sebe in prispevali k razvoju družbe. Tega dela in tega poklica ne more opravljati vsak, pač pa le tisti, ki verjame v vsakega otroka.

 

 

Dekanja
prof. dr. Mara Cotič