Cenik

Študijsko leto 2020/2021

Dopolnjen Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2020/2021
Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2020-2021

Za študijsko leto 2020/2021 se uporabljajo Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, sprejeti julija 2019: Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF 

Študijsko leto 2019/2020

Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2019-2020

Za študijsko leto 2019/2020 se uporabljajo Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, sprejeti julija 2019: Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF 
 

Študijsko leto 2018/2019

Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2018/2019

Tudi za študijsko leto 2018/2019 se uporabljajo Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, sprejeti julija 2017: Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF


Študijsko leto 2017/2018

Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2017/2018

Za študijsko leto 2017/2018 se uporabljajo Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, sprejeti julija 2017: Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF 

 

Študijsko leto 2016/2017

Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2016/2017

Za študijsko leto 2016/2017 se uporabljajo Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, sprejeti julija 2016: Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF 
 

Študijsko leto 2015/2016

Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2015/2016

Tudi za študijsko leto 2015/2016 se uporabljajo Slošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, sprejeti leta 2012: Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF 


Študijsko leto 2014/2015

Cenik storitev UP PEF za študijsko leto 2014/2015

Tudi za študijsko leto 2014/2015 se uporabljajo Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, sprejeti leta 2012: Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF


Študijsko leto 2013/2014

Cenik storitev UP PEF 2013/2014


Študijsko leto 2012/2013

Cenik storitev UP PEF 2012/2013

Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov UP PEF 


Študijsko leto 2011/2012

Cenik storitev UP PEF 2011/2012

Tudi za študijsko leto 2011/2012 so se uporabljali Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti Koper, objavljeni pod rubriko "študijsko leto 2010/2011".


Študijsko leto 2010/2011

Cenik storitev UP PEF 2010/2011 

Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na UP PEF 


Študijsko leto 2009/2010

Cenik storitev UP PEF 2009/2010

Sklep o razširitvi uporabe Splošnih pogojev plačevanje šolnin in prispevkov za izredni študij na UPniverzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti Koper


Študijsko leto 2008/2009

Cenik za študijsko leto 2008/2009

Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za izredni študij na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti Koper


Študijsko leto 2007/2008

Cenik za študijsko leto 2007/2008


Študijsko leto 2006/2007

Cenik za študijsko leto 2006/2007


Študijsko leto 2005/2006

Cenik za študijsko leto 2005/2006 z informativno dvojno označenimi cenami v evrih

Cenik za študijsko leto 2005/2006


Študijsko leto 2004/2005

Cenik za študijsko leto 2004/2005


Študijsko leto 2003/2004

Cenik za študijsko leto 2003/2004

 

 

 

 

 


Študijski koledar za tekoče študijsko leto
Študijski koledar za študijsko leto 2020/2021


Arhiv študijskih koledarjev preteklih študijskih let

Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020
Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019
Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018
Študijski koledar za študijsko leto 2016/2017
Študijski koledar za študijsko leto 2015/2016
Studijski koledar za studijsko leto 2014/2015
Študijski koledar za študijsko leto 2013/2014
Študijski koledar za študijsko leto 2012/2013 
Študijski koledar za študijsko leto 2011/2012
Študijski koledar za študijsko leto 2010/2011
Študijski koledar za študijsko leto 2009/2010
Študijski koledar za študijsko leto 2008/2009
Študijski koledar za študijsko leto 2007/2008
Študijski koledar za študijsko leto 2006/2007
Študijski koledar za študijsko leto 2005/2006
Študijski koledar za študijsko leto 2004/2005
Študijski koledar za študijsko leto 2003/2004